Kennisbank


Houtskeletbouw is een bouwmethode van alle tijden. Het is zelfs de meest gebruikte bouwmethode ter wereld. Helaas is de bouwsector in Nederland voornamelijk gaan bouwen met winstmaximalisatie als doel. Mens en milieu zijn daarbij totaal uit het oog verloren terwijl juist de bouw een erg grote bijdrage kan leveren aan de toename van een gezonde leefomgeving.

Een houtskeletbouw woning heeft zeer veel voordelen, uiteraard zijn wij bevooroordeeld maar doormiddel van deze kennisbank willen wij u zo objectief mogelijk informatie verstrekken zodat u ook goed beeld krijgt van houtskeletbouw en het comfort wat een houtskeletbouw woning u kan bieden.


Damp-open bouwen is een bouwmethode ontstaan vanuit Duitsland in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een volledig dampdichte laag in de constructie kon achterwege blijven door gebruikt te maken van de specifieke eigenschappen van natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezels. Lees meer

damp-open bouwen

De Trias Energetica zijn vuistregels ontwikkeld door de TU Delft om gebouwen duurzaam te ontwikkelen en te bouwen. De meest éénvoudige vorm van de Trias Energetica zijn stap 1, 2b en 3. Tegenwoordig wordt ook stap 2a toegevoegd. Lees meer

trias energetica

Het bouwen van een eigen woning is vanaf 1 juli makkelijker door wijzigingen in het bouwbesluit. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op het ontwerpen van de woning. Lees meer

Bouwen in eigen beheer

Radon is een radioactief edelgas en komt in de natuur in geringe concentraties voor in grond en steenachtige materialen. Lees meer

radon gas

Cradle to Cradle is een term gebruikt in het boek ‘Remaking the Way We Make Things’ van William McDonough en Michael Braungart. Het betekend dat grondstoffen na de levensduur van het product ingezet kunnen worden in andere producten zonder kwaliteitsverlies.

  Lees meer

cradle to cradle

Een blowerdoor is een deur met een ventilator er in die in het reeds gemonteerde deurkozijn wordt bevestigd. De opzet van de meetmethode is vrij eenvoudig: doormiddel van de ventilator  wordt een drukverschil tussen binnen en buiten gecreëerd en vervolgens wordt de hoeveelheid lucht die weglekt respectievelijk naar binnen lekt gemeten.

  Lees meer

de blowerdoortest en QV10 waarde

Wij krijgen regelmatig vragen over de voordelen van luchtdichtbouwen. Ook maken mensen zich vaak zorgen of het wel zo gezond is? Lees hier alles over luchtdichtbouwen.  Lees meer

luchtdicht bouwen

Door het steeds beter bouwen van woningen stijgt de kierdichtheid/luchtdichtheid enorm. Vanzelfsprekend worden ventilatiesystemen daarom steeds belangrijker. Naast de vele merken zijn er 4 systemen te onderscheiden, elk aangeduid met een letter A, B, C of D. Deze letters geven aan op welke manier lucht afgezogen en toegevoerd wordt. Lees meer

ventilatiesystemen

Goed isoleren is belangrijk, dat weet inmiddels iedereen. De meeste mensen denken bij isoleren vaak aan winter, kou en stookkosten. We willen door goed te isoleren onze stookkosten beperken en daarmee tevens bijdragen aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Maar wat steeds belangrijker gaat worden voor een comfortabele woning (en dat is bij Groenh... Lees meer

Faseverschuiving

CLT, Cross-laminated timer is een houtbouwmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van massieve elementen waarbij er bij houtskeletbouw gebruik gemaakt wordt van een frame waarin geïsoleerd wordt.

  Lees meer

Cross Laminated Timber (CLT)

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

  Lees meer

BENG

Wat is zomernachtventilatie?

zomernachtventilatie is kort gezegd het uitsluitend via natuurlijke luchtstromen ventileren van een woning. Het doel is om oververhitting van de woning tegengaan. ’s Nachts ventileren heeft dan de voorkeur. De term zomernachtventilatie komt voort uit nieuwe regelgeving (BENG, https://www.groenhart-houtskeletbouw.nl/ken... Lees meer

Zomernachtventilatie