Radon Stack Effect
Radon Stack Effect

voor het bouwen van een woning in eigen beheer gelden andere bouwbesluitregels

Het bouwen van een eigen woning is vanaf 1 juli makkelijker door wijzigingen in het bouwbesluit. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op het ontwerpen van de woning.

Groenhart Houtskeletbouw berichten er al eerder over maar vanaf 1 juli aanstaande gaan de wijzigingen van het bouwbesluit in. Minister Blok geeft eigen bouwers meer ontwerpvrijheid door minimale eisen ten aanzien van bijvoorbeeld vrij hoogtes aan te passen. De minister redeneert dat mensen die hun eigen woning bouwen zelf letten op de kwaliteit en bruikbaarheid.

 In de praktijk klopt deze redenatie ook. Veel van de ‘oude’ regels zullen in de praktijk dan ook doorgezet worden.
De versoepeling van de regels helpt als er bijvoorbeeld net niet aan de vrij hoogte boven een trap voldaan kan worden. Deze moet vanaf 1 juli 1,9m zijn in plaats van 2,3m, dit kan net voldoende zijn om een bepaalde architectonische trapconstructie toe te kunnen passen.