Wij hechten erg aan een duidelijk proces. Dit voortkomt teleurstellingen en geeft een zeker gevoel bij onze opdrachtgevers. We beginnen altijd eerst met een oriëntatiegesprek, health soms meerdere. Indien u nog geen architect en/of ontwerp heeft volgt een gesprek met onze architect. Tijdens het gesprek met de architect wordt er een uitgebreid programma van eisen gemaakt. Hierin staan al uw wensen omtrent, indeling van ruimten, sanitair, keuken, installaties en eisen ten aanzien van gebruik van materialen.
Het grote voordeel van het werken in een bouwteam (team van opdrachtgever – architect – bouwer – installateur) is dat men zeker weet dat hetgeen bedacht wordt ook gebouwd kan worden binnen budget. Voorwaarde is dan wel dat alle partijen volledig transparant zijn.

Zodra het voorlopig ontwerp klaar is wordt de calculatie met een uitgebreide en duidelijke technische omschrijving gemaakt. Dan volgt het definitief ontwerp dat we overleggen met de gemeente (welstand). Zo weet u zeker dat het ontwerp niet meer vanuit de gemeente aangepast hoeft te worden. Er zijn niet altijd strikte regels omtrent het ontwerp. Vaak is er dan wel een beeldkwaliteitsplan waaraan voldaan moet worden maar dit is minder streng dan een welstandsnota.

Vervolgens gaan we de hele woning technisch ontwikkelen, zo worden diverse berekeningen en tekeningen gemaakt. Deze worden bij de bouwaanvraag digitaal bij de gemeente ingediend. De aanvraag voor de vergunning duurt circa 8 weken, ondertussen kunt u zaken als beslag en dergelijke uitzoeken. Vervolgens starten we met de prefabricage en de bouw. Het hele traject duurt gemiddeld tussen de 10 en 12 maanden. Dit is vanaf eerste gesprek tot en met oplevering. Uiteraard kan het sneller maar de meeste mensen bouwen maar één keer in hun leven een woning en daar moet men dan ook de tijd voor nemen.

Uiteraard kunnen we over ons proces veel langer uitweiden maar voert hier te ver. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op 0316-820 213.

 

Bouwproces